Privacy statement

Privacy- en cookie statement

Uw privacy

Kenchutai is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Kenchutai persoonsgegevens verwerkt van leden, klanten en bezoekers van onze website en facebook.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten en bezoekers van de website en facebook, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Kenchutai zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kenchutai, Kapelhof 86, 1507 VC Zaandam. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Kenchutai uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Kenchutai persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een Kenchutai lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u producten en/of diensten van Kenchutai afneemt. Dit kan via e-mail aan info@kenchutai.nl;
  • Wanneer u contact heeft met de Kenchutai. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, gebruik maakt van onze websites, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Kenchutai rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.

E-mail

Kenchutai heeft nieuwsbrieven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief via e-mail aan info@kenchutai.nl.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Kenchutai en de Judo Bond Nederland indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar info@kenchutai.nl, onder vermelding van WBP.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een e-mail te sturen aan ons viainfo@kenchutai.nlonder vermelding van WBP.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Kenchutai laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commercile, charitatieve of idele doeleinden.

Social Media.

Kenchutai gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, klanten en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Kenchutai volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook. Hierbij spant Kenchutai zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Kenchutai behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Kenchutai (persoons-)gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Kenchutai is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Kenchutai via info@kenchutai.nl.

Gebruik van cookies

Kenchutai maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Websites van Kenchutai

Op de websites van Kenchutai treft u een aantal links aan naar andere websites. Kenchutai kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Kenchutai, Kapelhof 86, 1507 VC Zaandam of e-mail:info@kenchutai.nl.

Melden kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

Kenchutai behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Kenchutai een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Kenchutai uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, in nieuwsbrieven of facebook.

Zaandam, 20 mei 2018